IT problemų registravimo sistema

Registruok problemas susijusias su "Kontora", "Vipis", "Strapis", "Valga" ir t.t.

Prisijungimas į Kauno miesto savivaldybės IT pagalbos informacinę sistemą

Naudokite Jūsų įstaigai el. paštu atsiųstus prisijungimus.